Meet- en testapparatuur

Meten is weten, in strikte zin is het uitdrukken van een waargenomen grootheid in een getal met een relevante eenheid dat vergeleken kan worden met andere waardes van eenzelfde grootheid. Soms gebruikt men voor een meting een instrument. Meting is niet beperkt tot natuurkundige grootheden, maar strekt zich uit tot een kwantitatieve beschrijving van de gehele ons omringende werkelijkheid.

Lees meer »

Meet- en testapparatuur

Meten is weten, in strikte zin is het uitdrukken van een waargenomen grootheid in een getal met een relevante eenheid dat vergeleken kan worden met andere waardes van eenzelfde grootheid. Soms gebruikt men voor een meting een instrument. Meting is niet beperkt tot natuurkundige grootheden, maar strekt zich uit tot een kwantitatieve beschrijving van de gehele ons omringende werkelijkheid.

Lees meer »