Gebruikte Lista kasten

van Eldik B.V. beschikt over een wisselend assortiment gebruikte Lista kasten. Onder gebruikte Lista kasten worden ook verstaan: overjarige modellen, showroom modellen of kasten met lichte transportschade. 

Het wisselende assortiment gebruikte Lista kasten bestaat uit:

Gebruikte lockers
Gebruikte vleugeldeurkasten
Gebruikte schuifdeurkasten
Gebruikte schuifladekasten

Lees meer »